Stichting News

Tuesday June 10th and Wednesday June 11th there was a symposium on Curacao to mark the retirement of George Herman. He was director of the Curacao Monuments Foundation for 22 years and has done so much in that role for the monuments there. His great contribution and his long career took care a room filled to the rafters Tuesday night at the Avila Beach Hotel on the first session of the symposium. As keynote speaker, the former chairman of the National Restoration Fund of Netherlands Mr. Prof.mr. was present, Professor Pieter van Vollenhoven. His wife, Princess Margriet was present too. In addition, Prime Minister and many Ministers of Curacao were present, the President of the Parliament, and many high-ranking guests from the other islands of the Kingdom of the Netherlands.

On Wednesday afternoon, the symposium was continued in the Tula Hall of Kura Hulanda. This afternoon twelve speakers gave their lectures on the preservation of cultural heritage. Aruba was represented by Yvonne Webb-Kock, director of the Monuments Office and Anne Witsenburg, director of the Monuments Foundation of Aruba. Anne Witsenburg gave a lecture on how the future of the monuments care can be as sustainable as possible: Monuments in the heart of society. We are proud that we have been able to represent Aruba at this symposium and that the Aruban monuments were put in the spotlight this afternoon.

George Herman retires as Director of Curacao Monuments Foundation after 22 years

Aruba bezoekt symposium ter gelegenheid van het afscheid van Herman George als directeur Stichting Monumentenfonds Curaçao

Dinsdag 10 juni en woensdag 11 juni vond op Curaçao een symposium plaats ter gelegenheid van het afscheid van Herman George. Hij was gedurende 22 jaar directeur van Stichting Monumentenfonds Curaçao en heeft in die functie veel betekend voor de monumenten daar. Zijn grote bijdrage en zijn lange carrière zorgden dinsdagavond voor een tot de nok toe gevulde zaal in het Avila Beach Hotel op de eerste bijeenkomst van het symposium. Als keynote speaker was de voormalig voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds van Nederland aanwezig, de heer Prof.mr. Pieter van Vollenhoven. Ook zijn echtgenote, Prinses Margriet was aanwezig. Daarnaast waren Minister President en een groot aantal Ministers van Curaçao aanwezig, de voorzitter van het Parlement en vele hooggeplaatste gasten van de andere eilanden van het Koninkrijk.

Op woensdagmiddag werd het symposium voortgezet in de Tula zaal van Kura Hulanda. Deze middag kwamen twaalf sprekers aan het woord die hun lezingen hielden over het behoud van cultureel erfgoed. Aruba werd vertegenwoordigd door Yvonne Webb-Kock, directeur Monumentenbureau en Anne Witsenburg, directeur Stichting Monumentenfonds Aruba. Anne Witsenburg heeft een lezing gehouden over hoe de toekomst van de monumentenzorg zo duurzaam mogelijk kan zijn: Monumenten middenin de samenleving. Wij zijn trots dat we Aruba hebben kunnen vertegenwoordigen bij dit symposium en dat ook de Arubaanse monumenten deze middag in de spotlight zijn gezet.