Stichting News

Stichting Monumentenfonds Aruba celebrated its 18th Anniversary on June 17th.
Together with the team we visited some of our partners to thank them for these 18 years.

Stichting Monumentenfonds Aruba | Est. 1996

Stichting Monumentenfonds Aruba viert 18 jaar!!

Stichting Monumentenfonds Aruba vierde op 17 juni haar 18 de verjaardag.
Met het team hebben we enkele van onze partnerz bezocht om te danken voor deze 18 jaren.