Stichting News

On January 13th, the maintenance began at City Hall. On December 9th, the parties signed the contract for maintenance of the building. The work will be led by Monumentenbureau and is scheduled to finish both buildings within 5 months. Monumentenbureau is also the architect of this project and Van Kessel Havenbouw NV will perform maintenance work.

During the renovation, the Civil Registry will continue to function normally, but the marriages will temporarily take place between January 20th to February 10th, in Fort Zoutman. Once the work has been completed, the couples will get married again in a completely new wedding hall. The contractor will make sure to first complete the work at the Eloy Arends building where the wedding hall is located, and then proceed with the building Ex-Hotel Columbia. Throughout the process the employees of the Civil Registry will continue to operate normally with all the inconvenience that this may entail. Therefore, we ask the public to take into consideration all the changes and if it is possible to use the auxiliary offices (Hulpbestuurskantoor) whenever possible. Although these offices do not fall directly under Censo one can get the Afl. 5,- extract there. The public is asked in the case of Afl. 5,- extracts to use only the auxiliary offices. The contractor will do his best to end all work on time. Stichting Monumemtenfonds would like to thank all the employees of Censo in advance for your cooperation during this period.

Unfortunately, the condition of the building deteriorated sharply in recent years, this has caused a lot of inconvenience to both the employees and the public who uses these buildings daily. Stichting Monumentenfonds Aruba is investing in a major maintenance, given the importance of these buildings for both the Civil Registry and for the residents and tourists who get married here daily.

This property where the town hall is located consists of two buildings: the first, the Colombia Hotel dates from 1918 and the second, the Eloy Arends building was built in 1925. In 1986, the heir to Eloy Arends sold the buildings to the government. In 1997 it was completely restored. As of 1999, these buildings are managed by Stichting Monumentenfonds Aruba.

City Hall | Oranjestad – Build in 1918/1925

Onderhoud Stadhuis

Op 13 januari zijn de onderhoudswerkzaamheden bij stadhuis begonnen. Op 9 december tekenden de betrokken partijen de opdrachtverlening voor onderhoud van het gebouw. De werkzaamheden zullen onder leiding staan van Monumentenbureau en is gepland om binnen 5 maanden klaar te zijn met beide gebouwen. Monumentenbureau is tevens de architect van dit project en Van Kessel Havenbouw NV zal de onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

Gedurende de renovatie zal de Burgerlijke stand normaal blijven functioneren maar de huwelijksvoltrekkingen zullen tijdelijk van 20 januari tot en met 10 februari, in Fort Zoutman plaats vinden. Eenmaal de werkzaamheden zijn beëindigd zullen de echtparen weer in een compleet vernieuwde trouwzaal kunnen trouwen. De aannemer zal ervoor zorgen om eerst de werkzaamheden bij het Eloy Arends gebouw waar de trouwzaal zich bevindt af te ronden en dan verder te gaan met het gebouw Ex Hotel Colombia. Gedurende het hele proces van onderhoud zullen de werknemers van de Burgerlijke stand normaal blijven werken met alle last dat dit zal kunnen meebrengen. Daarom vragen wij aan het publiek om rekening te houden met alle veranderingen en als het mogelijk is om zoveel mogelijk gebruik te maken van de hulpbestuurskantoren. Hoewel de hulpbestuurskantoren niet direct onder Censo vallen kan men daar ook het uitreksel van 5, – halen. Aan het publiek wordt gevraagd om in geval van uitreksels van 5, – alleen gebruik te maken van de hulpbestuurskantoren. Zo kan het publiek alleen naar de burgerlijke stand voor de diensten die alleen daar verleend worden. De aannemer zal zijn best doen om alle werkzaamheden op tijd te beëindigen. Stichting Monumentenfonds Aruba wil ook alvast alle werknemers van Censo danken voor de medewerking gedurende deze periode.

Jammer genoeg is de staat van dit gebouw de laatste jaren sterk achteruit gegaan, dit heeft veel last en ongemak veroorzaakt zowel voor de werknemers als voor het publiek die dagelijks gebruik maakt van deze gebouwen. Hierdoor gaat Stichting Monumentenfonds Aruba in een groot onderhoud investeren, gezien het belang van deze gebouwen zowel voor de Burgerlijke stand als voor de inwoners en toeristen die hier dagelijks trouwen.

Dit Pand waar het stadhuis gevestigd is bestaat uit twee gebouwen; het eerste, het Hotel Colombia dateert uit 1918 en de tweede, het Eloy Arends gebouw werd in 1925 gebouwd. In 1986 heeft de erfgenaam van Eloy Arends de gebouwen verkocht aan de overheid. In 1997 werd deze compleet gerestaureerd. Vanaf 1999 staan deze panden onder beheer van Stichting Monumentenfonds Aruba.