Support us!

Help us preserve the past for the future!

For almost 30 years, the Monuments Fund has been committed to restoring and maintaining monuments, conducting research and also focusing on awareness and education. By supporting us you help us achieve our goals and together we preserve our Aruban Monuments and their stories for future generations.

You can support us in several ways.

 

Eenmalige Schenking
Bank transfer to bank account:

Caribbean Mercantile Bank
Derden gelden 61118704
CMB Swift code CMBAAWAX

Nalaten
Contact your notary and Monuments Fund.

Fonds op Naam
Contact Monuments Fund and your notary.

Sponsoring
As a company you can support the Monument Fund by, for example, providing one-off financial support for a project/activity. Would you like to discuss the different options? Contact us: info@monumentenfondsaruba.com

Algemene info culturele ANBI status Monumentenfonds Culturele ANBI (belastingdienst.nl)

Eenmalig Schenken

Schenkingen kunnen worden overgemaakt naar:
Caribbean Mercantile Bank
Derden gelden 61118704
CMB Swift code CMBAAWAX

Ten name van Stichting Monumentenfonds Aruba, onder vermelding van ‘schenking’.
Periodiek Schenken:

Een periodieke schenking/gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een notariële of onderhandse schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. U moet tenminste 1 x per jaar een vast bedrag uitkeren. U mag zelf bepalen of u dat jaarbedrag opsplitst in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand een deel van het jaarlijkse bedrag aan een ANBI betaalt, of dat u het jaarlijkse bedrag in een keer betaalt.

Voordelen voor u als donateur:
Het grote voordeel voor u is dat uw gift 125% aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en dus een deel van uw gift terugontvangt van de Belastingdienst. Voor bedrijven is zelfs 150% aftrekbaar van de vennootschapsbelasting. Giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking/gift, zijn niet of slechts voor een klein deel aftrekbaar.
Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus:

  • meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen
  • meer schenken zonder dat het u meer kost.

Wat zijn de voordelen voor Stichting Monumentenfonds Aruba?

De voordelen voor het Monumentenfonds zijn dat wij met uw structurele steun vertrouwen en financiële middelen krijgen om onze doelstellingen te bereiken. Schenkt u uw belastingvoordeel mee dan kunnen wij op een groter bedrag rekenen terwijl u hiervoor niet meer hoeft te betalen.

Hoe regelt u een periodieke schenking?

Wilt u een bestaande donatie omzetten of wilt u direct een goed doel steunen met een periodieke schenking dan heeft u een schenkingsovereenkomst nodig. Deze overeenkomst moest tot 2013 nog bij notariële akte. Met ingang van 1-1-2014 mag deze overeenkomst ook bij onderhandse schenkingsovereenkomst.

Overeenkomst Periodieke gift in geld (belastingdienst.nl)

Nalaten
Nalaten is een manier waarop u ons verder kunt helpen om onze monumenten te behouden voor toekomstige generaties. Dit kan in de vorm van een erfenis of legaat.

Hoe kunt u dit doen?
Als (mede) erfgenaam: hiermee geeft u het Monumentenfonds Aruba alleen of samen met andere erfgenamen recht op de nalatenschap.

Of

Als legataris: het Monumentenfonds Aruba ontvangt een vast geldbedrag of een percentage van de erfenis of bijvoorbeeld een huis (monument).

Fonds op Naam
Een fonds op naam oprichten kan bij leven maar ook via een beschikking in het testament. Aangezien het Monumentenfonds Aruba een ANBI status heeft, hoeft dan geen erfbelasting betaald te worden over het ontvangen legaat of erfdeel.

De schenker bepaalt zelf de naam van het fonds (vaak de eigen naam of de naam van een dierbare) en de aan het ‘hoofdfonds’ gerelateerde doelstelling (bijvoorbeeld een bepaald onderzoek). De schenker kan ook zelf bepalen hoeveel geld het fonds uitgeeft. Het doel van het Fonds op Naam moet over het algemeen wel passen binnen de doelstelling van het hoofdfonds ( Stichting Monumentenfonds Aruba). Het hoofdfonds zorgt ervoor dat het geld in het Fonds op Naam besteed wordt aan het specifieke doel en draagt zorg voor de administratieve afhandeling. Zo profiteert een Fonds op Naam van de kennis en ervaring die bij het ‘hoofdfonds’ aanwezig zijn, zonder belast te zijn met organisatorische en administratieve kwesties.

Een Fonds op Naam biedt (vermogende) particulieren, maar ook bedrijven de mogelijkheid op deze persoonlijke wijze het werk van een goed doel structureel te ondersteunen.
Sponsoring
Als bedrijf kunt u het Monumentenfonds steunen door bijvoorbeeld het eenmalig financieel steunen van een project/activiteit. Ook deze bijdrage is vor 150% aftrekbaar van de vennootschapsbelasting. Wilt u de verschillende mogelijkheden bespreken? Neem contact op met ons : info@monumentenfondsaruba.com

Voor meer informatie over fiscaal voordelen bij het steunen van een ANBI: Belastingdienst Nederland

Donations or sponsorships can be done to:

Stichting Monumentenfonds Aruba
Avenida Milio Croes 26

Bank: Caribbean Mercantile Bank
Bank Account: 61026602
Or
Bank: Aruba Bank
Bank Account: 120992112

For more information contact us: info@monumentenfondsaruba.com

Download here