Stichting News

ARCHIVES

The director of the Monumentenfonds has visited Curacao from August 6th till August 10th. She has spoken to Stichting Monumentenzorg, Stichting Stadsherstel Willemstad, Stichting Monumentenfonds and the FKP, the local organization for social housing. She also paid a short visit to the project Fleur de Marie, where a whole neighborhood is being upgraded, the infrastructure as well as the buildings. We agreed to intensify the contacts between Aruba and Curacao concerning monuments and whenever possible to exchange knowledge and experience.

Werkbezoek aan Curaçao

De directeur van het Monumentenfonds heeft van 6 tot en met 10 augustus 2012 een werkbezoek gebracht aan Curaçao. Zij heeft onder meer gesproken met Stichting Monumentenzorg, Stichting Stadsherstel Willemstad, Stichting Monumentenfonds en FKP, de woningbouwvereniging. Ook heeft zij een kort bezoek gebracht aan het project Fleur de Marie, waar een gehele wijk wordt aangepakt, zowel op het gebied van gebouwen als infrastructuur. Afgesproken is om de contacten tussen Aruba en Curaçao op het gebied van monumentenzorg te intensiveren en waar mogelijk kennis en ervaringen uit te wisselen.