Stichting News

ARCHIVES

On August 1st 2012 the Monumentenfonds has moved from Schelpstraat 36-38 to her new office in Dakota. Our new address is Avenida Milio Croes 26 (formerly Fergussonstraat, diagonally opposite Van Dorp bookstore).

The building is a monument that was designed by Dada Picus, the architect that among other things also designed City Hall in Wilhelminastraat.

The Monumentenfonds is very pleased to have her office in this building. Except office space the building also has a large meeting room, which can be used by other organizations on request. A request can be sent to secretary@monumentenfondsaruba.com.

Stichting Monumentenfonds Aruba new Offices

Stichting Monumentenfonds Aruba is verhuisd!

Op 1 augustus 2012 is het Monumentenfonds verhuisd van haar oude locatie aan de Schelpstraat 36-38 naar haar nieuwe kantoor in Dakota. Ons nieuwe adres is Avenida Milio Croes 26 (voorheen Fergussonstraat, schuin tegenover boekhandel Van Dorp). Het pand is een monument dat ontworpen is door Dada Picus, deze architect ontwierp onder ander ook het stadhuis (link naar pagina stadhuis) aan de Wilhelminastraat.

Het monumentenfonds is zeer verheugd om kantoor te mogen gaan houden in dit gebouw. Behalve kantoorruimte beschikt het pand ook over een grote vergaderkamer, die op aanvraag ook door derden gebruikt kan worden. Een verzoek hiertoe kan gestuurd worden aan a secretary@monumentenfondsaruba.com.